Berita & Aktiviti

Portal Rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

Isnin, 21 Januari 2019

 

 

 

Pemantauan Pemeriksaan ini disasarkan kepada Kaunselor Organisasi Daerah di bawah PPD masing-masing. Pemantauan ini meliputi 6 Dimensi pemantauan iaitu Haju Tuju Perkhidmatan, Pengurusan Organisasi, Profesionalisme Kaunselor, Pengurusan Perkhidmatan, Budaya Kerja Pencapaian Diutamakan &  Pencapaian dan Pengiktirafan selaras dengan Arahan Pelaksanaan Pemantauan Standard Kualiti Berpencapaian Tinggi Psikologi dan Kaunseling, Kementerian Pendidikan Malaysia. Bagi Zon Utara, PPD yang terlibat adalah PPD Pitas, PPD Kota Belud dan PPD Kota Marudu telah menjalani pemeriksaan pada 29-30 Mac 2017 yang lalu di PPD Kota Marudu selaku tuan rumah.

 

 

View My Stats