Dasar Keselamatan

Portal Rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

Rabu, 12 Disember 2018

Dasar Keselamatan

Perlindungan Data
Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

Keselamatan Storan

.

View My Stats