Dasar Keselamatan

Isnin, 24 April 2017

Feed Display

Tiada URL suapan yang dinyatakan.

Dasar Keselamatan

Perlindungan Data
Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

Keselamatan Storan

.

View My Stats