Iklan & Sebutharga

Portal Rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

Rabu, 27 Mac 2019
 


KERAJAAN MALAYSIA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KENYATAAN TAWARAN SEMULA TENDER
 

TAJUK : PEMBINAAN JALAN MASUK KE SMK CHINTA MATA, TENOM SABAH UNTUK JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH
 
Tender adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor Bumiputera yang berpengalaman, berkelayakan dan berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) atau Pusat Pendaftaran Kontraktor Kerja, Bekalan dan Perkhidmatan Negeri Sabah (PUKONSA) dalam gred/kelas dan kategori/kepala yang berkaitan dan yang masih sah dan berkuatkuasa seperti berikut :
 

   

BIL.

 

TAJUK TENDER

SYARAT PENDAFTARAN: GRED/KELAS & KATEGORI/KEPALA

TARIKH DAN TEMPAT PENJUALAN DOKUMEN

TARIKH, MASA DAN TEMPAT TENDER TUTUP / PENGHANTARAN DOKUMEN

 

HARGA DOKUMEN

 

1.

 

PEMBINAAN JALAN MASUK KE SMK CHINTA MATA, TENOM SABAH UNTUK JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH

 

No. Tender : JPNSBH/400/UBKP/2019/K-001

 

Pemegang Sijil PPK, SPKK dan Sijil Taraf Bumiputera dalam :-

Gred : G3

Kategori : CE

Pengkhususan :

CE21 dan CE01                  

            

Atau

 

Pemegang Sijil PUKONSA, PPK dan Sijil Taraf Bumiputera dalam :-

Kelas : D

Kepala/Sub-Kepala :

I:1  dan IV:3

                                  

 

Tarikh :

18 Mac 2019 (Isnin)

Hingga

01 April 2019 (Isnin)

 

 

Tempat :

Jabatan Pendidikan Negeri Sabah,

Unit Pembangunan,

Aras 8,

Wisma Jabatan Pendidikan Negeri Sabah,

Jalan Punai Tanah Likas,

88450 Kota Kinabalu, Sabah

 

 

Tarikh :

08 April 2019 (Isnin)

 

Masa :

12.00 Tengahari

 

Tempat :

Peti Tawaran,

Jabatan Pendidikan Negeri Sabah,

Unit Perolehan, Aras 1,

Wisma Jabatan Pendidikan Negeri Sabah,

Jalan Punai Tanah Likas,

88450 Kota Kinabalu, Sabah

 

RM 200.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.    Segala urusan pembelian Dokumen Tender, semakan Dokumen Meja Tender dan pertanyaan mengenai tawaran ini boleh dilakukan di Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Unit Pembangunan, Aras 8, Wisma Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Jalan Punai Tanah Likas, 88450 Kota Kinabalu, Sabah mengikut jadual di bawah :

 

HARI

WAKTU

ISNIN HINGGA KHAMIS

8.00 PAGI – 12.30 TENGAHARI DAN 2.00 – 3.00 PETANG

JUMAAT

8.00 PAGI – 11.30 PAGI DAN 2.00 – 3.00 PETANG

 

2.    Tarikh Mula Iklan / Kenyataan Tender : 14 Mac 2019 (Khamis)

 

3.    Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dalam bentuk Wang Kiriman / Bank Draf atas nama Pengarah Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah.  Cek persendirian tidak akan diterima. Bayaran dokumen ini tidak akan dikembalikan.

 

4.    Semasa pembelian Dokumen Tender, petender-petender hendaklah mengemukakan SIJIL ASAL (untuk pengesahan) dan SALINAN FOTOSTAT (tidak dikembalikan) bagi dokumen-dokumen berikut:

 

a.Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dari CIDB

b.Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)atau Sijil Pusat Pendaftaran Kontraktor Kerja, Bekalan dan Perkhidmatan Negeri Sabah (PUKONSA)

c.Sijil Taraf Bumiputera

 

d.Kad Pengenalan; dan

 

e.Cop Syarikat

 

Dokumen Tawaran yang telah lengkap diisi dan ditandatangani hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dengan nombor dan tajuk tawaran dituliskan di kirinya dan dimasukkan ke dalam Peti Tawaran di alamat berikut :-

PENGARAH PENDIDIKAN,

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH,

UNIT PEROLEHAN, ARAS 1,

WISMA JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH,

JALAN PUNAI TANAH LIKAS,

88450 KOTA KINABALU,

 

SABAH.

 

View My Stats