Pejabat Pendidikan Daerah Kudat

Portal Rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

 
 
Jumaat, 24 Januari 2020

 

 

 

 

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KUDAT,

PETI SURAT 319,

89058 KUDAT, SABAH.

No Telefon : 088-622945

No. Faks : 088-614033

Emel : Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

 

Pengurus Kandungan Laman WEB

Encik Awang Suzim Bin Nurajim

 

 

SEJARAH AWAL KUDAT

Sejarah Kudat bermula sejak kurun ke-18 hingga Perang Dunia ke-II berasaskan sumber-sumber manifestasi berikut;

1. Sultan Amir dari Sulu menyerahkan hartanya di Borneo kepada East India Company. Bendera East India Company dikibarkan di Pulau Balambangan pada tahun 1763.

2. Skim penempatan dibuka oleh East India Company di Pulau Balambangan pada tahun 1773.

3. Penempatan di Pulau Balambangan diserang oleh Sulu pada tahun 1775 dan ditutup.

4. Pada tahun 1803, penempatan di Pulau Balambangan dibuka semula dan tahun berikutnya penempatana berkenaan ditutup sekali lagi.

5. Tercetusnya pemberontakan Sharif Osman terhadap Inggeris di Teluk Marudu pada 19 Ogos 1845.

6. Kudat menjadi ibu negeri North Borneo (Sabah) pada 17 Disember 1881 hingga 1884.

7. Kedatangan pertama kaum Hakka di Sabah yang mendarat di Kudat pada 04 April 1883.

8. Jepun menduduki Kudat pada 01 Februari 1942.

9. Pusat pentadbiran Daerah Kecil Banggi diisytiharkan di Pekan Karakit pada 01 Januari 1975.

10. Sistem Residensi serta jawatan Residen Kudat dihapuskan di daerah Kudat dalam tahun 1979.

 

VISI

PENDIDIKAN BERKUALITI, INSAN TERDIDIK, NEGARA SEJAHTERA

 

MISI

MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA.

 

MOTTO

KUDAT MENJUARAI PERUBAHAN

 

           OBJEKTIF

 •                    1. MENJANA PENGURUSAN & KEPIMPINAN TERBAIK PENDIDIKAN DI DAERAH KUDAT.
 •                    2. MENJANA PENGURUSAN TERBAIK & MEMPERTINGKATKAN PRESTASI AKADEMIK DALAM SEMUA PEPERIKSAAN AWAM DI DAERAH KUDAT.
 •                    3. MENJANA PENGURUSAN KOKURIKULUM DAERAH KUDAT.
 •                    4. MENJANA PENGURUSAN SEKTOR KEMANUSIAAN DENGAN BERKESAN.
 •                    5. MENYELARAS URUSAN PEMBANGUNAN & PENYELENGGARAAN FIZIKAL SEKOLAH-SEKOLAH DAERAH KUDAT.
 •                    6. MENJANA PENGURUSAN PEPERIKSAAN AWAM DALAM DAERAH KUDAT DENGAN BERKESAN.
 •                    7. MENJANA PENGURUSAN PENDIDIKAN DENGAN BERKESAN.
 •                    8. MENJANA PENGURUSAN MAKLUMAT & ICT DAERAH DENGAN BERKESAN.
 •                    9. MENGURUS KEWANGAN KERAJAAN DENGAN TELUS, BERHEMAH & AMANAH.

 

            PIAGAM PELANGGAN

 •                     1. PENGURUSAN PEJABAT DENGAN CEMERLANG DAN BERKESAN.
 •                     2. PENGURUSAN SEKOLAH.
 •                     3. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA.
 •                     4. PENGURUSAN KURIKULUM.
 •                     5. PENGURUSAN PENILAIAN & PEPERIKSAAN.
 •                     6. PENGURUSAN HAL EHWAL MURID.
 •                     7. PENGURUSAN KOKURIKULUM.
 •                     8. PENGURUSAN KEWANGAN.
 •                     9. PENGURUSAN PEMBANGUNAN.
 •                    10.PENGURUSAN MAKLUMAT.
 •  

            STATUS PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PPD KUDAT

                      PPD Kudat dengan penuh tekad dan iltizam berusaha akan memastikan:                        

BIL PIAGAM PELANGGAN PENCAPAIAN
1 PENGURUSAN PEJABAT DENGAN CEMERLANG DAN BERKESAN 100%
2 PENGURUSAN SEKOLAH. 100%
3 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 100%
4 PENGURUSAN KURIKULUM. 100%
5 PENGURUSAN PENILAIAN & PEPERIKSAAN. 100%
6 PENGURUSAN HAL EHWAL MURID. 100%
7 PENGURUSAN KOKURIKULUM. 100%
8 PENGURUSAN KEWANGAN. 100%
9 PENGURUSAN PEMBANGUNAN. 100%
10 PENGURUSAN MAKLUMAT. 100%
 
        FUNGSI
                     SEKTOR PERANCANGAN
                      1. Membangunkan, memantau dan menilai pelan strategik pembangunan pendidikan daerah yang selari dengan dasar dan pelan pembangunan pendidikan KPM
                      2. Menentukan, menyelaras dan memandu KPI dan SKT PPD dan sekolah di bawah kawaln PPD tersebut
                      3. Menyelaras dan menentukan keperluan dan agihan peruntukan kewangan PPD dan sekolah di bawah kawalan PPD tersebut (OBB).
                      4. Menyelaras pusat sehenti pangkalan data bagi PPD dan sekolah di bawah kawalan PPD tersebut.
                      5. Menyelaras perhubungan, aduan dan penyebaran maklumat berkaitan program PPD dan sekolah di bawah kawaln PPD tersebut.
                      6. Menyelaras dan memantau pelaksanaan inisiatif kualiti dan inovasi, PPPM dan NBOS di peringkat PPD dan sekolah di bawah kawalan PPD tersebut.
                      7. Menyelaras program penglibatan (public-private partnership) dan hubungan antara komuniti.
 
                      SEKTOR PEMBELAJARAN
                      1. Menyelaras, melaksankan aktiviti pembangunan akademik dan mengenal pasti kompetensi serta keperluan latihan berdasarkan bidang kepada pegawai dan kakitangan                                              sokongan yang berkaitan.
                      2. Memantau, menilai pencapaian akademik serta perlaksanaan langkah-langkah pemulihan.
                      3. Menggembleng guru-guru cemerlang mengetuai panitia dalam bidang masing-masing.
                      4. Bekerjasama dengan Sektor Sumber dan Teknologi Maklumat dalam pelaksanaan kurikulum sekolah dari aspek teknologi pendidikan.
                      5. Memantau prestasi SISC+ berdasarkan maklum balas daripada pemimpin sekolah mengenai keberkesanan sokongan kejurulatihan bagi subjek.
                      6. Menyelaras pengagihan SISC+ serta pegawai-pegawai Pemulihan Khas dan Pendidikan Islam & Dakwah di sekolah-sekolah berdasarkan keperluan.

       

  i.UNIT SISC+

  1. Membimbing dan membangunkan guru dalam aspek kurikulum, pedagogi dan penilaian.

  2. Membina platform bagi perkongsian dan pertukaran amalan terbaik pengajaran.

  3. Mengedarkan kurikulum dan dokumen berkaitan kepada sekolah.

  4. Melaksana program bimbingan profesionalime keguruan dalam daerah.

  5. Melaksana latihan peningkatan profesionalime keguruan secara berterusan dalam daerah.

  6. Melaksana program amalam terbaik dalam P&P.

  7. Melaksana program perkongsian ilmu dalam daerah.

  8. Memberi khidmat kepakaran profesionalisme dalam daerah.

  9. Membuat pencerapan, penyeliaan pengajaran dan pembelajaran di sekolah rendah dan menengah.

 10. Merancang, menyelaras dan melaksanakan aktiviti kurikulum di sekolah rendah dan menengah.

 11. Merancang, menyelaras dan melaksanakan aktiviti pembangunan akademik dan perkembangan pegawai pendidikan mengikut bidang yang ditentukan bagi jangka pendek                 dan sederhana.

 12. Memantau, menilai pencapaian akademik serta pelaksanaan langkah-langkah pemulihan.

 13. Menggembeling guru-guru cemerlang mengetuai panitia dalam bidang masing-masing.

 

  ii. PENDIDIKAN ISLAM

 1. Mengedarkan kurikulum dan dokumen berkaitan kepada sekolah.

 2. Menyelaras pembangunan dan pelaksanaan program dakwah peringkat sekolah dan daerah.

 3. Mengurus dan menyelaras aktiviti Kurikulum dan Ko-kurikulum Pendidikan Islam/Moral.

 4. Menyelia, memantau keberkesanan pelaksanaan Kurikulum dan Ko-kurikulum Pendidikan Isdlam/Moral.

 5. Menganalisa peperiksaan PAFA dan yang berkaitan.

 6. Menyelaras kemasukan pelajar ke kelas aliran Agama.

 7. Menyelaras pembangunan profesionalisme guru-guru pendidikan Islam.

 8. Membimbing dan membangunkan guru dalam aspek kurikulum, pedagogi, dan penilaian dalam bidang Pendidikan Islam.

 9. Membina paltform bagi perkongsian dan pertukaran amalan terbaik pengajaran Pendidikan Islam.

10. Menyelaras pembangunan dan perkembangan guru-guru Pendidikan Islam melalui kursus-kursus dalam perkhidmatan.

11. Merancang dan menyokong pembangunan dan pelaksanaan program dakwah peringkat sekolah dan daerah.

12. Menerima dan melaksanakan CPD, PLC serta jaringan dan jalinan dalam bidang pedagogi dan kurikulum (Pembelajaran)

 

  iii. PENDIDIKAN KHAS        

 1. Membimbing dan membangunkan guru dalam aspek kurikulum dan pedagogi pendidikan khas.

 2. Menyelaras, memantau dan melapor pelaksanaan dasar pendidikan khas menepati dasar pendidikan negara.

 3. Menyelaras, menilai dan melapor pelaksanaan kurikulum dan kokurikulum pendidikan khas.

 4. Melaksana penguatkuasaan dan pengawalseliaan yang cekap dan berkesan di Sekolah Pendidikan Khas, Program Pendidikan Khas Integrasi, dan Program Pendidkan                      Inklusif.

 5. Menyelaras, memantau, menilai dan melapor pelaksanaan pengurusan Sekolah Pendidikan Khas, Program Pendidikan Khas Integrasi dan Program Pendidikan Inklusif.

 6. Menyelaras, memantau dan menilai keperluan bahan sokongan pengajaran dan pembelajaran MBK.

 7. Menyelaras dan melaksana program Latihan Dalam Perkhidmatan bagi pegawai dan staf.

 8. Menyelaras, melaksana dan memantau pelaksanaan aktiviti gerak kerja sukan, kokurikulum dan kesenian di Sekolah Pendidikan Khas, Program Pendidikan Khas Integrasi                dan Program Pendidikan Inklusif.

 9. Menyelaras dan melaksana kerjasama dengan pihak berkepentingan dalam mengoptimum potensi diri MBK.

10. Melaksana program Outreach MBK.

11. Menyelaras, memantau dan menilai khidmat sokongan dan bantuan pendidikan khas.

 

 iv. PEMULIHAN KHAS

 1. Membangunkan strategi pengoperasian program pemulihan khas di peringkat daerah.

 2. Merancang, mengurus, menyelaras dan menilai penguasaan asas literasi dan numerasi 3M bagi murid di semua peringkat persekolahan.

 3. Membimbing dan menyelaras program pemantapan dan peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran untuk guru pemulihan.

 4. Menerima dan melaksanakan CPD, PLC serta jaringan dan jalinan dalam bidang pembangunan potensi murid pemulihan (pembelajaran).

 

 

v. SUMBER & TEKNOLOGI MAKLUMAT

 1. Menyelaras dan melaksanakan penggunaan sistem aplikasi yang dijadualkan di peringkat daerah.

 2. Menguruskan kemasukan data, pencetakan laporan dan analisa.

 3. Mneguruskan hal-hal pengendalian perkakasan dan perisian aplikasi.

 4. Memberi input dan menyediakan ulasan perolehan peralatan komputer.

 5. Menyelia penyelenggaraan keselamatan PKG.

 6. Menyelenggara hardware dan sistem aplikasi di PPD dan sekolah.

 7. Menyelenggara pengkalan data dan automasi proses.

 8. Bekerjasama dengan Sektor Pembelajaran dalam pelaksanaan kurikulum berasaskan teknologi pendidikan.

     ICT

 1. Menyelaras dan mengendalikan Pemyelenggaraan perkakasan dan perisian sistem aplikasi.

 2. Menyelaras dan mengendalikan Latihan penggunaan sistem aplikasi.

 3. Melaksanakan Kajian dan ulasan permohonan perolehan perkakasan komputer.

 4. Menyelaras Pemprosesan sistem aplikasi Pengurusan dan penganalisaan data.

 5. Menyelaras SMS, EMIS, Front End dan sistem-sistem sokongan lain.

     PUSAT KEGIATAN GURU

 1. Melaksanakan aktiviti teknologi pendidikan yang dirancang.

 2. Memberi khidmat sokongan pelaksanaan inisiatif ICT di sekolah.

 3. Membantu penyediaan dan penerbitan bahan PdP dalam pelbagai media mengikut piawai yang ditetapkan.

 4. Memantau dan memberi khidmat sokongan pembangunan pusat sumber.

 5. Mengedar, mempromosi dan memberi khidmat sokongan teknologi pendidikan.

 6. Pengauditan penggunaan teknologi dalam Pdp dan pengurusan sekolah.

 7. Membantu khidmat kepakaran teknologi pendidikan di sekolah.

 

SEKTOR PENGURUSAN SEKOLAH

1. Menyelia pengurusan dan pentadbiran sekolah rendah, menengah termasuk institusi pendidikan yang dibawah bidang kuasa PPD/PPG.

2. Penempatan dan Pertukaran guru dalam daerah di bawah kawalan PPD tersebut.

3. Menguruskan pendaftaran dan pengemaskinian data murid warganegara dan bukan warganegara di bawah kawalan PPD tersebut.

4. Kelulusan permohonan guru ganti dalam daerah di bawah kawalan PPD tersebut.

5. Kelulusan permohonan pelancongan/pendaftaran PIBG dalam daerah di bawah kawalan PPD tersebut.

6. Menyelia dan Menyelaras Pendidikan Swasta dalam daerah di bawah kawalan PPD tersebut.

7. Memantau dan menyelaras pelaksanaan Pendidikan Wajib dan Sekolah Selamat.

     SIP+

1. Menyelia prestasi dan membimbing pemimpin sekolah dalam daerah mengenai garis panduan dan amalan terbaik dalam pengurusan sekolah.

2. Memberi khidmat nasihat kepada pemimpin sekolah dan hal ehwal pelajar mengenai program-program yang sesuai untuk dilaksanakan mengikut keperluan.

3. Melaksana program bimbingan profesionalisme keguruan dalam daerah.

4. Melaksanakan latihan peningkatan profesionalisme keguruan secara berterusan dalam daerah.

5. Melaksanakan program amalan terbaik dalam P&P.

6. Melaksanakan program perkongsian ilmu dalam daerah.

7. Memberi khidmat kepakaran profesionalisme dalam daerah.

8. Menyelia urusan pengemaskinian dan penyelenggaraan pangkalan data murid.

9. Penempatan dan pertukaran guru dalam daerah.

     PRASEKOLAH & RENDAH

1. Perancangan pra-sekolah, sekolah rendah dan menengah.

2.Pendaftaran/pertukaran murid.

3.Pendaftaran/pertukaran pelajar asing.

4.Pertukaran/penemapatan guru.

5. Menyediakan maklumat bagi permohonan untuk ABM (Kewangan/Perjawatan)

6. Pemantauan Sekolah.

7. Pertukaran nama sekolah.

8. Pendaftaran lencana.

9. Pendaftaran Ahli Lembaga Pengurus Sekolah.

10. Kebenaran mengutip derma.

11. Permohonan bersekolah semula (kes disiplin)

12. Kebenaran membuat kajian.

13. Kebenaran membuat lawatan oleh murid-murid sekolah.

14. Permit guru tidak mendaftar.

15. Perancangan sekolah yang mempunyai kelas.

      MENENGAH & MENENGAH ATAS

1. Perancangan pra-sekolah, sekolah rendah dan menengah.

2. Pendaftaran/pertukaran murid.

3. Pendaftaran/pertukaran pelajar asing.

4. Pertukaran/penempatan guru.

5. Menyediakan maklumat bagi permohonan untuk ABM (Kewangan/Perjawatan)

6. Pemantauan sekolah.

7. Pertukaran nama sekolah.

8. Pendaftaran lencana.

9. Pendaftaran Ahli Lembaga Pengurus Sekolah.

10. Kebenaran mengutip derma.

11. Permohonan bersekolah semula (kes disiplin)

12. Kebenaran membuat kajian.

13. Kebenaran membuat lawatan oleh murid-murid sekolah.

14. Permit guru tidak mendaftar.

15. Perancangan sekolah yang mempunyai kelas.

        SWASTA

 

1. Permohonan/memperbaharui pendaftaran.

2. Bayaran fee pendaftaran/memperbaharui pendaftaran.

3. Pengumpulan data sekolah swasta.

4. Permit guru sekolah swasta.

5.Pematuhan syarat penubuhan/pendaftaran.

6. Pengkompaunan.

7. Penyediaan laporan awal bagi tujuan pendakwaan.

 

SEKTOR PEMBANGUNAN MURID

Melaksanakan pelan kecemerlangan pendidikan daerah meliputi akademik, kokurikulm, disiplin dan bantuan pendidikan.

        HAL-EHWAL MURID

1. Menyelaras pelaksanaan program di sekolah-sekolah.

2. Melaksana pelan tindakan keberhasilan murid.

3. Melaksanakan pemantauan program pendidikan di peringkat daerah.

4. Menyelaras pengoperasian pembangunan murid dalam daerah.

         BANTUAN PENDIDIKAN/KEBAJIKAN/SPBT

Merancang, menyelaras, melaksana dan memantau program bantuan kepada murid seperti;

        i. Asrama

        ii. Biasiswa/Bantuan Pelajar Miskin.

        iii. Anti Dadah.

        iv. Rancangan Makanan Tambahan

        v. Program Susu Sekolah.

        vi. Skim Bantuan Makanan Asrama

        vii. Skim Bantuan Pakaian Seragam

        viii. Skim Bantuan Buku Teks.

         DISIPLIN DAN SAHSIAH

        1. Merancang, melaksana dan menyelaras.

        2. Program disiplin dan keselamatan murid.

        3. Program bimbingan, kaunseling dan kerjaya murid.

         HAL-HAL MURID

1. Menyelars pelaksanaan program di sekolah-sekolah.

2. Menyelia urusan pengemaskinian dan penyelenggaraan pangkalan data pelajar.

3. Melaksana pelan kecemerlangan pendidkan daerah selari dengan matlamat KPM.

4. Melaksana pelan tindakan keberhasilan murid.

5. Melaksana pemantauan program pendidkan di peringkat daerah.

6. Menyelaras pengoperasian pembangunan murid dalam daerah.

         SUKAN

        1. Merancang, melaksana dan menyelaras aktiviti sukan di peringkat daerah dan negeri.

        2. Kursus-kursus yang berkaitan sukan kepada guru-guru.

        3. Kerjasama agensi lain dalam aktiviti sukan.

        4. Merancang dan melaksana aktiviti sukan dan mengurusetia MSSD.

        5. Memantau dan menilai perlaksanaan program sukan di daerah.

         KOKURIKULUM

        1.Merancang, melaksana dan menyelaras;

            i. Aktiviti kelab, persatuan dan badan beruniform di peringkat daerah dan negeri.

            ii. Kursus-kursus yang berkaitan kegiatan ko-kurikulum kepada guru-guru.

            iii. Kerjasama agensi lain dalam aktiviti kokurikulum.

        2. Memantau dan menilai perlaksanaan program kokurikulum dan akademik.

        3. Merancang, melaksana dan menyelaras;

             i. Aktiviti pendidikan pencegahan dadah.

             ii. Kursus/bengkel/seminar yang berkaitan pendidikan pencegahan dadah kepada guru-guru.

             iii. Pertandingan anti-dadah.

             iv. Kerjasama agensi lain dalam aktiviti pencegahan dadah.

        4. Memantau dan menilai perlaksanaan pendidkan pencegahan dadah.

        5. Melaksana dan menyelaras kursus/bengkel/seminar pengurusan dan penyelarsan Ko-kurikulum.

        6. Mengurus dan melaksanakan Program aktiviti Pusat Kokurikulum.

 

  PSIKOLOGI DAN KAUNSELING

1. Melaksanakan perkhidmatan kaunseling bagi organisasi.

2. Merancang dan menyelaras kursus berkaitan kaunseling bagi organisasi.

3. Mengumpul data dan memantau perkembangan pegawai yang menerima kaunseling.

4. Memberi khidmat nasihat berkaitan kaunseling di peringkat daerah.

 

  PENGURUSAN PEPERIKSAAN

  (PENDAFTARAN PEPERIKSAAN, PENTAKSIRAN, OPERASI PEPERIKSAAN)

1. Mengurus pelaksanaan dan kerahsiaan peperiksaan serta penilaian antara sekolah-sekolah.

2. Menyelaras pelaksanaan peperiksaan seluruh sekolah dalam daerah.

3. Membantu penyerahan, storan dan pemgumpulan kertas penilaian sulit.

4. Mengesan pencapaian pelajar berdasarkan penilaian berasaskan sekolah.

5. Mengurus dan mengendalikan pelbagai peperiksaan awam dalam dan luar negeri di peringkat daerah.

6. Membantu menguruskan pendaftaran calon peperiksaan peringkat daerah.

7. Memberi maklumat dan sokongan untuk pentauliahan pusat peperiksaan.

8. Urus setia setiap program latihan penilaian di peringkat daerah.

9. Mengurus dan mengendalikan Pentaksiran Sekolah dalam daerah.

10. Mengurus keselamatan peperiksaan di daerah.

11. Merancang, mengurus dan mengelola penggunaan teknologi maklumat dalam pengurusan dan penilaian peperiksaan di daerah.

12.Menyelaras, memperoses maklumat dan data sekolah/calon peperiksaan di daerah.

 

   KEWANGAN, INFRASTRUKTUR & PEROLEHAN

1. Mengurus hal ehwal kewangan di peringkat daerah.

2. Mnegurus dan mem[erakukan terimaan dan kutipan hasil.

3. Menguruskan dan menyelia pengurusan aset di PPD dan sekolah di bawah kawalan PPD tersebut.

4. Mengawalselia penyediaan Penyata Akaun Sekolah dan mempastikan tiada laporan audit bersyarat.

5. Menyediakan khidmat nasihat dan rujukan dalam pengurusan kewangan kepada sekolah-sekolah.

6.Melaksanakan kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan kecil untuk PPD dan sekolah-sekolah bukan PTJ.

7. Mengendalikan urusan perolehan untuk PPD dan sekolah-sekolah bukan PTJ.

8. Menyelaras urusan keperluan bangunan dan perolehan sekolah-sekolah di bawah seliaan PPD.

9. Penyelarasan akaun (termasuk sekolah-sekolah bukan PTJ).

10. Memantau perbelanjaan dan transaksi PPD dan sekolah-sekolah bukan PTJ.

11. Menguruskan penyaluran peruntukan kepada sekolah-sekolah bukan PTJ.

12. Menguruskan keselamatan di PPD sentiasa.

 

   SUMBER MANUSIA & PENTADBIRAN AM

1. Mengurus hal ehwal perkhidmatan/perjawatan guru dan bukan guru di peringkat daerah.

2. Menguruskan hal perkhidmatan kakitangan di PPD.

3. Mentadbir pengurusan HRMIS.

4. Menguruskan program latihan kepada guru dan bukan guru di peringkat daerah.

5. Menguruskan pentadbiran am di PPD.

6. Melaksanakan pengurusan integriti di peringkat daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

VISI

View My Stats