Pejabat Pendidikan Daerah Kinabatangan

Portal Rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

 
 
Jumaat, 24 Januari 2020

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KINABATANGAN
W.D.T 22, 90200 Kinabatangan
Sabah

No.Tel : 089 - 561 881
No.Faks : 089 - 561 868

NAMA PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH : HAJAH MUNAH BINTI NASRI
PENGURUS KANDUNGAN LAMAN WEB : ALHASSIM BIN ATTIP
SLOGAN : "KINABATANGAN AGIROT"
Emel:   Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

 

CARTA ORGANISASI

 

 

OBJEKTIF PPD

PIAGAM PELANGGAN

1. MEMASTIKAN SETIAP PELAJAR MENDAPAT BUKU TEKS, KERUSI, MEJA DAN KESELAMATAN SEMASA DI SEKOLAH

2. MEMASTIKAN KEBERADAAN GURU DI SEKOLAH DAN P & P DI BILIK DARJAH BERJALAN MENGIKUT JADUAL WAKTU

3. MENENTUKAN URUSAN PERKHIDMATAN KAKITANGAN DAN URUSAN TUNTUTAN KEWANGAN PELANGGAN DISELESAIKAN MENGIKUT MASA YANG DITETAPKAN

4. MEMASTIKAN SEGALA PENGURUSAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN DILAKSANAKAN DENGAN LANCAR, SEMPURNA DAN SELAMAT

5. MEMBERIKAN LAYANAN PROFESIONAL DAN MESRA KEPADA SETIAP PELANGGAN

6. BERSEDIA MEMBERIKAN PENERANGAN DAN MAKLUMAT YANG TEPAT DAN JITU BERDASARKAN MAKLUMAT YANG TERKINI

7. BERILTIZAM MENINGKATKAN PRESTASI AKADEMIK & KOKURIKULUM DAERAH

8. MEMASTIKAN PROGRAM BANTUAN KEBAJIKAN KERAJAAN SEPERTI RMT, KWAPM DAN BANTUAN MAKAN PRA SEKOLAH DITERIMA OLEH MURID

FUNGSI

SEKTOR PERANCANGAN

 1. Membangunkan, memantau dan menilai pelan strategik pembangunan pendidikan daerah yang selari dengan dasar dan pelan pembangunan pendidikan KPM.

2. Menyelaras dan menentukan keperluan dan agihan peruntukan kewangan PPD dan sekolah di bawah kawalan PPD tersebut (OBB).

3. Verifikasi dan penyelarasan pusat sehenti pangkalan data bagi PPD dan sekolah di bawah kawalan PPD.

4. Menentukan, menyelaras dan memantau KPI dan SKT PPD dan sekolah di bawah kawalan PPD tersebut.

5. Menyelaras dan memantau pematuhan terhadap standard kualiti merentasi sektor serta pelaksanaan inisiatif kualiti dan inovasi di peringkat PPD dan sekolah di bawah kawalan PPD tersebut.

6. Menyelaras program pelibatan (public-private partnership) dan hubungan antara agensi/komuniti.

7. Menyelaras perhubungan, aduan dan penyebaran maklumat berkaitan program PPD dan sekolah di bawah kawalan PPD tersebut.

 

SEKTOR PEMBELAJARAN 

 1. Menyelaras, melaksanakan aktiviti pembangunan akademik dan mengenal pasti kompetensi serta keperluan latihan berdasarkan bidang kepada pegawai dan kakitangan sokongan yang berkaitan.

2. Memantau, menilai pencapaian akademik serta perlaksanaan langkah-langkah pemulihan dan penambahbaikan.

3. Menggembleng guru-guru cemerlang mengetuai panitia dalam bidang masing-masing.

4. Menyediakan pelantar pembelajaran pembangunan multimedia dan pengurusan pusat sumber pendidikan dalam pelaksanaan kurikulum sekolah dari aspek teknologi pendidikan.

5. Memantau prestasi SISC+ berdasarkan maklum balas daripada pemimpin sekolah mengenai keberkesanan sokongan kejurulatihan bagi subjek.

6. Menyelaras pengagihan SISC+ serta pegawai-pegawai Pemulihan Khas dan Pendidikan Islam & Dakwah di sekolah-sekolah berdasarkan keperluan.

.

 

UNIT PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL

 1. Mengedarkan kurikulum dan dokumen berkaitan kepada sekolah. 2. Menyelaras pembangunan dan pelaksanaan program dakwah peringkat sekolah dan daerah.

3. Mengurus dan menyelaras aktiviti Kurikulum dan Kokurikulum Pendidikan Islam/Moral.

4. Menyelia, memantau keberkesanan pelaksanaan Kurikulum dan Kokurikulum Pendidikan Islam/Moral.

5. Menganalisa peperiksaan PAFA dan yang berkaitan.

6. Menyelaras kemasukan pelajar ke kelas aliran Agama.

7. Menyelaras pembangunan profesionalisme guru-guru pendidikan Islam.

8. Membimbing dan membangunkan guru dalam aspek kurikulum, pedagogi dan penilaian dalam bidang Pendidikan Islam.

9. Mewujudkan perkongsian dan pertukaran amalan terbaik pengajaran Pendidikan Islam.

10. Menyelaras pembangunan dan perkembangan guru-guru pendidikan Islam termasuk melalui kursus-kursus dalam perkhidmatan.

11. Merancang dan menyokong pembangunan dan pelaksanaan program dakwah peringkat sekolah dan daerah.

12. Menerima dan melaksanakan CPD, PLC serta jaringan dan jalinan dalam bidang pedagogi dan kurikulum (Pembelajaran).

13. Jalinan dan jaringan dengan Jabatan Agama Islam Daerah berkaitan pembangunan Pendidikan Islam.

 

UNIT PENGURUSAN SEKOLAH

 1. Menyelia pengurusan dan pentadbiran sekolah rendah, menengah termasuk institusi pendidikan yang dibawah bidang kuasa PPD;

 2. Penempatan dan Pertukaran guru dalam daerah;

 3. Penempatan dan Kemasukan murid di daerah;

 4. Kelulusan permohonan guru ganti , KGSK;

 5. Panel pergerakan gaji dan nilaian prestasi;

 6. Kelulusan Cuti Guru Besar / Pengetua;

 7. Kelulusan permohonan pelancongan/pendaftaran PIBG;

 8. Pendaftaran kemasukan murid asing;

 9. Menyelia dan Menyelaras Pendidikan Khas/ Pendidikan Swasta di peringkat daerah;

 10. Mengurus kebenaran mengutip derma

 11. Mengurus kebenaran membuat kajian

 12. Mengurus kelulusan permohonan membuat lawatan oleh sekolah

 13. Mengurus tugas-tugas protokol

 14. Mengurus latihan untuk pegawai dan staf

 15. Mengurus latihan LDP untuk sekolah

 

UNIT PENGURUSAN KEMANUSIAAN

 HAL EHWAL MURID

 1 Merancang , melaksana, menyelaras dan memantau

 • Program berkaitan disiplin dan keselamatan murid

 • Pengurusan Asrama Sekolah

 • Biasiswa / Bantuan Pelajar Miskin dan lain-lain bantuan pendidikan

 • Bantuan Skim Pinjaman Buku teks

 • Program bimbingan, kaunseling dan kerjaya murid

 • Program Pendidikan Pencegahan Dadah kerjasama dengan agensi lain

 KOKURIKULUM

 1 Merancang , melaksana, menyelaras dan memantau

 • aktiviti kelab/persatuan dan badan beruniform di peringkat sekolah dan daerah

 • kursus penasihat kokurikulum kepada guru-guru

 • kerjasama dengan agensi lain

 2 Menilai pelaksanaan program dan mencadang penambahbaikan

 

 SUKAN

 1 Merancang , melaksana, menyelaras dan memantau

 • Aktiviti sukan di peringkat sekolah dan daerah

 • kursus kejurulatihan sukan kepada guru-guru

 • Kerjasama agensi lain dalam aktiviti sukan

 2 Urusetia sukan MSSD

 3 Menilai pelaksanaan program dan mencadang penambahbaikan

 

 

UNIT PENTADBIRAN, PERKHIDMATAN DAN KEWANGAN

1. Mengurus dan menyelaras urusan pentadbiran am dan kewangan peringkat daerah;

 2. Mengurus hal ehwal perkhidmatan/perjawatan guru dan bukan guru di peringkat daerah;

 3. Mengurus hal ehwal pembayaran gaji, tuntutan perjalanan/perpindahan dan lain-lain di peringkat daerah;

 4. Mengurus dan memperakukan terimaan dan kutipan hasil;

 5. Menguruskan rekod harta tetap dan pelupusan;

 6. Mengawalselia penyediaan Penyata Akaun Sekolah dan mempastikan tiada laporan audit bersyarat;

 7. Mengawalselia rekod kewangan dan akaun (Buku Vot, daftar bil dan sebagainya);

 8. Menyediakan belanjawan tahunan;

 9. "Melaksanakan sistem kewangan secara elektronik;"

 10. Menyediakan khidmat nasihat dan rujukan dalam pengurusan kewangan kepada sekolah-sekolah.

 11. Menguruskan buku rekod perkhidmatan ( BRP )

 

 

UNIT KHIDMAT PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN

1. Membantu membuat unjuran keperluan dan merancang prasarana pendidikan dari segi fizikal di peringkat daerah.

 2. Memantau kerja-kerja penyelenggaraan prasarana pendidikan khususnya di sekolah;

 3. Menguruskan tender dan sebut harga di peringkat daerah (yang berkaitan);

 4. Pemantauan bekalan peralatan dan perabot untuk sekolah / asrama.

 5. Mengumpul maklumat berhubung dengan pembangunan dan tapak projek;

 6. Bertanggunjawab terhadap pemantauan dan pembayaran melalui sistem PMS;

 7. Menghadiri mesyuarat tapak dan menyediakan laporan.

 

UNIT PENGURUSAN MAKLUMAT DAN ICT

 1. Menyelaras dan melaksanakan penggunaan sistem aplikasi yang dijadualkan di peringkat daerah;

 2. Menguruskan kemasukan data, pencetakan laporan dan analisa data;

 3. Menguruskan hal-hal pengendalian perkakasan dan perisian aplikasi;

 4. Memberi input dan menyediakan ulasan perolehan peralatan komputer.

 5. Menyediakan khidmat sokongan teknikal

 6. Menyelaras dan menyenggara laman web

 7. Menyelia keselamatan sistem maklumat PPD

 

UNIT JAMINAN KUALITI

 1. Bertindak sebagai pakar rujuk kepada kumpulan pengetua dan guru besar

 2. Mengesan masalah dan memberi tunjuk ajar secara hand-on kepada pengurus dan pendidik di sekolah

 3. Membantu pengurus sekolah untuk menyelesaikan kekangan dalam pengurusan dan pentadbiran

 4. Melatih pemikiran pengurusan sekolah ke arah lebih berfikiran positif dan dinamik

 5. Membantu dalam memperkasakan sekolah

 6. Menjadi urus setia tetap mesyuarat pengurusan PPD dan semua urusan mendapatkan maklum balas minit mesyuarat pengurusan di peringkat PPD yang di tentukan oleh pihak pengurusan atasan

 7. Menyelarsakan pelaksanaan sistem penguruan perkhidmatan awam dan pekeliling perkhidmatan lain yang berkaitan

 8. Merancang, menyelaras dan melaksanakan sistem kepiawaian pengurusan kualiti yang seragam untuk melonjakkan imej pengurusan yang bertaraf dunia

 9. Menyelaraskan pengumpulan, penyelenggaraan, penerbitan, penyimpanan dan pengedaran laporan dan pelbagai dokumen kualiti di dalam organisasi

 10. Menyelaras semua anugerah kualiti dan inovasi di peringkat PPD.

 11. Merancang,menyelaras dan melaksanakan Audit Dalaman bagi seluruh proses kerja dalam organisasi..

 

LOKASI

LATITUDE   :   5°35'25.99"N

LONGITUD : 117°50'6.47"E

 

 

View My Stats