Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Penyu

Portal Rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

 
 
Jumaat, 24 Januari 2020

 

Office : 087-884 130

 

 

 

 

 

 

Objektif
1. Menjadikan daerah Kuala Penyu mempunyai sistem pengurusan pendidikan yang cemerlang, berkesan dan berkualiti
2. Membudayakan semua sekolah didaerah Kuala Penyu mempunyai sistem pengurusan pendidikan yang cemerlang, berkesasn dan berkualiti
3. Membudayakan kecemerlangan dalam kurikulum dan kokurikulum bagi semua sekolah didaerah Kuala Penyu
 
 
 
Misi
1. Menyediakan perkhidmatan yang berkualiti untuk melahirkan modal insan yang cemerlang dan seimbang yang mampu membangunkan diri, keluarga, masyarakat dan negara.
2. Membentuk budaya kerja berprestasi tinggi melalui penerapan nilai- nilai positif serta persekitaran kerja yang kondusif dan berfokus.
3. Berusaha mencapai kecemerlangan dan kegemilangan dalam semua bidang yang berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

VISI PPD KUALA PENYU:
Pendidikan dan Pengurusan Berkualiti Penjana Modal Insan Unggul
 
 
Piagam Pelanggan
1. Melahirkan Pengurusan Sekolah Yang Berkualiti Selaras Dengan Wawasan Pendidikan Negara.
2. Memastikan sistem pendidikan di daerah ini dapat berjalan dengan baik bagi memenuhi kehendak individu, masyarakat dan negara serta memenuhi matlamat perpaduan.
3. Memastikan segala program pendidikan dalam bidang kurikulum, kokurikulum, disiplin dan keceriaan dijalankan dengan sempurna mengikut piawaian yang ditetapkan.
4. Sentiasa peka kepada kehendak dan keperluan pelanggan (murid, guru, masyarakat dan Negara).
5. Mewujudkan kerjasama, persefahaman dalaman dan luaran dengan masyarakat demi meningkatkan prestasi pendidikan daerah.
6. Membuat lawatan penyeliaan terhadap sekolah-sekolah yang berkaitan dari semasa ke semasa untuk menentukan sekolah diurus dengan cekap dan berkesan mengikut sasaran yang ditetapkan.
7. Sentiasa membantu serta memberi layanan yang mesra dan segera.
 
Fungsi
1. Menjalankan urusan pentadbiran jabatan diperingkat daerah.
2. Bertanggungjawab mengenai perjalanan pentadbiran sekolah peringkat daerah.
3. Bertanggungjawab menggariskan dasar pentadbiran sekolah peringkat daerah.
4. Bertanggungjawabmengenai pertukaran dan penempatan guru-guru disekolah termasuk urusan perlantikan, penempatan dan penamatan GSTTdan guru ganti.
5. Memantau semua kegiatan kurikulum dan kokurikulum di peringkat daerah.
6. Bertanggungjawab mengenai pengurusan murid di peringkat daerah.
7. Berusaha mempertingkatkan prestasi akademik dan kokurikulum sekolah-sekolah dalam daerah.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
View My Stats