Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Penyu

Portal Rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

 
 
Selasa, 19 November 2019

 

Office : 087-884 130

 

 

 

 

 

 

Misi
1. Menyediakan perkhidmatan yang berkualiti untuk melahirkan modal insan yang cemerlang dan seimbang yang mampu membangunkan diri, keluarga, masyarakat dan negara.
2. Membentuk budaya kerja berprestasi tinggi melalui penerapan nilai- nilai positif serta persekitaran kerja yang kondusif dan berfokus.
3. Berusaha mencapai kecemerlangan dan kegemilangan dalam semua bidang yang berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

VISI PPD KUALA PENYU: Pendidikan dan Pengurusan Berkualiti Penjana Modal Insan Unggul
 

 

 

 

 

 

 

 
 
View My Stats