Perutusan Pengarah

Portal Rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

Sabtu, 19 Oktober 2019

Bismillahirrahmanirrahim

 

 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera dan Salam 1 Malaysia.

 

             Alhamdulillah, segala puji dan rasa kesyukuran dipanjatkan ke hadrat Illahi kerana dengan limpah kurnia dan inayahNya, kita dapat bersama-sama pada petang ini,di Dewan Tun Mustapha, Kudat ini dalam Majlis Pengumuman Keputusan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) 2015. Analisis Keputusan STPM ini adalah berdasarkan Pencapaian Calon, Prestasi Mata Pelajaran serta Prestasi Sekolah di negeri ini.

                           

             Saya pasti calon-calon STPM 2015 dan ibu bapa tentunya berdebar-debar menunggu keputusan yang akan diumumkan. Adalah dimaklumkan bahawa calon boleh mendapatkan slip keputusan mereka di sekolah masing-masing selepas jam 12.00 tengah hariiaitu setelah pengumuman keputusan STPM 2015 di peringkat kebangsaan oleh Pengerusi Majlis Peperiksaan Malaysia, bertempat di Dewan Besar, Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM),Persiaran 1, Bandar Baru Selayang, Batu Caves Selangorkecualicalon yang akan menduduki peperiksaan STPM Ulangan Penggal 3 yang akan berlangsung pada  3 Mac hingga 9 Mac 2016

 

Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati,

 

               Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, seramai 6,055 calon telah menduduki Peperiksaan STPM Penggal 1 2015 di Tingkatan 6 Rendah pada

13 hingga 19 November 2014. Seterusnya, calon-calon STPM berkenaan telah menduduki peperiksaan STPM Penggal 2 pada 14 hingga 21 Mei 2015 dan

Penggal 3 pada  2 hingga 16 November 2015. Ini bermakna Pengumuman Peperiksaan STPM 2015 yang diumumkan pada hari ini adalah keputusan keseluruhan calon yang telah menduduki peperiksaan tersebut.

 

 

               Tempoh pengajian Tingkatan 6 adalah selama 1 setengah tahun yang  dibahagikan kepada tiga penggal iaitu Penggal 1, Penggal 2 dan Penggal 3 termasuk markah Kerja Kursus  mata pelajaran Tingkatan Enam. Pentaksiran Kerja Kursus calon akan dilaksanakan setiap penggal dan keputusan peperiksaan juga akan dikeluarkan pada setiap penggal. Manakala keputusan keseluruhan peperiksaan STPM adalah berdasarkan gabungan keputusan bagi ketiga-tiga penggal tersebut.

 

Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian,

 

             Berikut adalah maklumat Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) Tahun 2015.Sejumlah104 pusatpeperiksaan telah disediakan di seluruh Negeri Sabahyang  melibatkan 531 orang petugaspeperiksaan.

 

             Pada tahun 2015, bilangan calon yang menduduki STPM adalah 6,055 orang berbanding dengan Tahun 2014 seramai 6,069 orang calon. Maklumat ini menunjukkan ada penurunan bilangan calon seramai 14 orang berbanding tahun 2014.

 

Tuan-tuan dan puan-puan yang saya dihormati sekalian,

 

             Kini tiba masanya saya mengumumkan keputusan Peperiksaan STPM Tahun 2015 berdasarkan Pencapaian Calon Secara Keseluruhan, Prestasi Mata Pelajaran dan Pencapaian Sekolah.Daripada 103 buah sekolah yang terlibat menduduki peperiksaan STPM 2015, sebanyak 41 buah sekolah mencapai keputusan 100% lulus dan yang lebih membanggakan ialah sebanyak 29 buah sekolah  adalah daripada sekolah-sekolah luar bandar. Ini menunjukkan jurang perbezaan pencapaian antara sekolah bandar dan luar bandar semakin kecil sesuai dengan tuntutan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM). Berikut adalah senarai sekolah-sekolah yang mencapai keputusan 100% lulus.

 

 

 

 

 

JADUAL 1: SEKOLAH-SEKOLAH YANG MENCAPAI KEPUTUSAN 100%

                   LULUS

 

 

BIL.

SEKOLAH

LOKASI

2014

2015

%

GPS

%

GPS

1.

SMK KOTA KLIAS, BEAUFORT

LB

92.31

2.82

100

3.30

2.

SMK BONGAWAN, PAPAR

LB

97.67

2.40

100

2.21

3.

SMK MUHIBBAH, SANDAKAN

B

98.31

2.29

100

2.64

4.

SMK MEROTAI BESAR, TAWAU

LB

100

2.93

100

2.83

5.

SMK BELURAN, BELURAN

LB

98.86

2.49

100

2.88

6.

SMK GADONG, BEAUFORT

LB

100

2.40

100

2.82

7.

SMK RANAU, RANAU

LB

97.96

2.64

100

2.80

8.

SMK WESTON, BEAUFORT

LB

100

2.55

100

2.78

9.

SMK AGAMA LIMAUAN, KIMANIS

LB

100

2.64

100

2.90

10.

SMK KEMABONG, TENOM

LB

97.06

2.50

100

2.59

11.

SMK SANDAKAN II, SANDAKAN

B

97.78

2.48

100

2.91

12.

SMK KUNAK JAYA, KUNAK

LB

96.77

2.59

100

2.99

13.

SMK KINARUT, PAPAR

LB

100

2.62

100

2.83

14.

SMK BADIN, TUARAN

LB

100

2.69

100

2.78

15.

SMK TAMPARULI, TAMPARULI

LB

100

2.46

100

2.69

16.

SMK MENUMBOK, KUALA PENYU

LB

100

2.58

100

2.48

17.

SMK TAWAU, TAWAU

B

100

2.65

100

2.85

18.

SMK TAKIS, PAPAR

LB

100

3.02

100

2.71

19.

SMK AGAMA TUN SAKARAN, SEMPORNA

LB

96.30

2.13

100

2.78

20.

SMA MOHAMAD ALI, RANAU

LB

100

2.79

100

2.77

21.

SM LOK YUK LIKAS, KOTA KINABALU

 

B

100

2.67

100

2.78

22.

SMK TENGHILAN,TUARAN

LB

100

2.57

100

2.47

23.

SMK ELOPURA BESTARI, SANDAKAN

 

B

98.44

2.29

100

2.81

24.

SMK SERI NANGKA, TUARAN

LB

86.96

2.02

100

2.60

25.

SMK BENONI, PAPAR

LB

100

2.70

100

2.54

26.

SMK SOOK, KENINGAU

LB

100

2.58

100

2.60

27.

SMK PEKAN, KOTA BELUD

LB

100

2.65

100

2.74

28.

SMK TUNGKU, LAHAD DATU

LB

100

2.26

100

2.38

29.

SM KEN HWA, KENINGAU

LB

97.37

2.30

100

2.56

30.

SMK MAJAKIR, PAPAR

B

100

2.70

100

2.80

 

 

 

 

BIL.

SEKOLAH

LOKASI

2014

2015

%

GPS

%

GPS

31.

SMK TAMBUNAN, TAMBUNAN

LB

98.84

2.39

100

2.63

32.

SMK TAGASAN, SEMPORNA

LB

80.00

2.18

100

2.46

33.

SMK AGAMA KOTA KINABALU,

KOTA KINABALU

 

B

100

2.75

100

2.68

34.

SMK MEMBAKUT II, MEMBAKUT

LB

87.50

2.20

100

2.54

35.

SMK PEREMPUAN LIKAS,

KOTA KINABALU

 

B

100

2.40

100

2.25

36.

SMK BALUNG, TAWAU

LB

100

2.75

100

2.86

37.

SMK JALAN APAS, TAWAU

B

100

2.85

100

2.62

38.

SMK MADAI, KUNAK

LB

100

2.80

100

2.72

39.

SMK SEGAMA, LAHAD DATU

LB

100

2.59

100

2.53

40.

SMK BATU SAPI, SANDAKAN

B

100

2.39

100

2.46

41.

SM ALL SAINTS, KOTA KINABALU

B

100

2.66

100

2.47

 

Dari segi Gred Purata Sekolah (GPS), terdapat 16 buah sekolah yang menunjukkan peningkatan.  Sekolah-sekolah berkenaan adalah seperti dalam Jadual 2:

 

 

JADUAL 2:

 

BIL

NAMA SEKOLAH

GPS

 

BEZA

2014

2015

1.

SMK KOTA KLIAS, BEAUFORT

2.82

3.30

0.48

2.

SM LA SALLE, KOTA KINABALU

2.74

3.05

0.31

3.

SMK KUNAK JAYA, KUNAK

2.59

2.99

0.43

4.

SMK SANDAKAN 2, SANDAKAN

2.48

2.91

0.43

5.

SMK AGAMA LIMAUAN KIMANIS, PAPAR

2.64

2.90

0.26

6.

SMK PUTATAN, PENAMPANG

2.88

2.89

0.01

7.

SMK BELURAN, BELURAN

2.49

2.88

0.39

8.

SMK BALUNG, TAWAU

2.75

2.86

0.11

9.

SMK TAWAU, TAWAU

2.65

2.85

0.2

10.

SMK KINARUT, PAPAR

2.62

2.83

0.21

11.

SMK MEROTAI BESAR, TAWAU

2.93

2.83

-0.1

12.

SMK GADONG, BEAUFORT

2.40

2.82

0.42

13.

SM TINGGI KOTA KINABALU

2.81

2.81

0.00

14.

SMK ELOPURA BESTARI, SANDAKAN

2.75

2.81

0.05

15.

SMK MAJAKIR, PAPAR

2.70

2.80

0.1

16.

SMK RANAU, RANAU

2.64

2.80

0.16

 

Daripada  6,055 orang calon dari sekolah kerajaan dan bantuan penuh kerajaan di negeri Sabah yang menduduki peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) tahun 2015, seramai 5,892 orang calon atau 97.31% telah mendapat lulus penuh berbanding seramai 5,909 orang calon atau 97.36% pada tahun 2014. Ini menunjukkan terdapat sedikit penurunan dari segi peratus lulus iaitu sebanyak 0.05%. Berikut adalah pencapaian jumlah calon lulus penuh.

 

JADUAL 3:

 

 

PERKARA

2014

 

2015

 

BEZA

(%)

CATATAN

 

Lulus 5P

117

(1.93%)    

109

(1.80%)

 

-0.13

 

 

Berdasarkan jumlah bilangan calon yang menduduki peperiksaan STPM

(6055 orang calon)

 

 

Lulus 4P

3822

(62.98%)

3741

(61.78%)

-1.20

 

Lulus 3P

1065

(17.55%)

1060

(17.51%)

 

-0.04

 

Lulus 2P

539 (8.88%)

614

(10.14%)

1.26

 

Lulus 1P

366

(6.03%)

368

(6.08)

 

0.05

 

Jumlah Lulus

 

5909

 

5892

 

17

Peratus lulus

97.36

97.31

-0.05

 

 

Walaupun peratus lulus agak menurun sedikit namun prestasi pencapaian berdasarkan Gred Purata Nilai Kumulatif (GPNK) tahun ini telah meningkat sebanyak 0.03 seperti berikut:

 

JADUAL 4: GRED PURATA NILAI KUMULATIF (GPNK)

 

2014

2015

BEZA

BEZA PNGK ANTARA NEGERI DAN NEGARA

NEGERI

2.48

2.51

0.03

 

-0.14

KEBANGSAAN

2.62

2.65

0.03

 

Sejumlah 21 Mata Pelajaran telah ditawarkan dalam peperiksaan STPM 2015 dan sejumlah 8 Mata Pelajaran menunjukkan peningkatan seperti dalam Jadual 5. Manakala 13 Mata Pelajaran menunjukkan penurunan seperti dalam Jadual 6.

 

JADUAL 5: MATA PELAJARAN MENINGKAT

 

Bil.

Mata                       Pelajaran

% Lulus

2014

 

% Lulus

2015

 

Beza         %

1.

BAHASA CINA

81.25

83.33

2.08

2.

BAHASA ARAB

65.71

72.73

7.02

3.

SYARIAH

89.73

92.04

2.31

4.

SEJARAH

87.24

90.08

2.84

5.

EKONOMI

66.28

70.17

3.89

6.

PENGAJIAN PERNIAGAAN

80.90

83.99

3.09

7.

INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECH.

81.08

91.46

10.38

8.

SENI VISUAL

92.50

93.94

1.44

 

 

 

JADUAL 6: MATA PELAJARAN MENURUN

 

Bil.

Mata                       Pelajaran

% Lulus

2014

 

% Lulus

2015

 

Beza         %

1.

PENGAJIAN AM

87.42

86.21

        -1.21

2.

B.MELAYU

84.55

 

  83.40

       - 1.15

      

3.

LIT. IN ENGLISH

62.50

20.00

        - 42.50

4.

KESUS. MELAYU

& KOMUNIKATIF

88.54

86.13

        - 2.41

5.

USULUDDIN

98.25

94.59

        - 3.66

6.

GEOGRAFI

82.46

78.76

        - 3.70

7.

PERAKAUNAN

    85.48

76.00

-9.48

8.

MATHEMATICS M

71.43

45.05

-26.38

9.

MATHEMATICS T

42.16

31.37

-10.79

10.

PHYSICS

60.19

44.59

- 15.60

11.

CHEMISTRY

 

56.67

 

46.76

 

        - 9.91

12.

BIOLOGY

   

    47.78

 

31.28

 

-16.50

13.

SAINS SUKAN

  

    94.24

 

92.79

 

-1.45

 

# Bahasa Tamil(912) Dan Further Mathematics (956)

    Tidak Ada Calon Menduduki Mata Pelajaran Ini Di

    Negeri Sabah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari segi pencapaian individu seramai 12 orang calon berjaya memperolehi PNGK 4.00 iaitu 2 orang calon pelajar Aliran Sains dan 10 orang calon pelajar  Aliran Kemanusiaan seperti dalam Jadual 7.

 

JADUAL 7: SENARAI CALON MEMPEROLEHI PNGK 4.00

 

BIL.

NAMA PELAJAR

NAMA SEKOLAH

KEPUTUSAN

PNGK

 

1.

 

 

TAN SZE YANG

 

(Aliran Sains)

 

SM LA SALLE , KOTA KINABALU

PENGAJIAN AM (A)

MATHEMATICS T (A)

CHEMISTRY (A)

BIOLOGY (A)

 

4.00

 

2.

 

HONG YI ZHI

 

(Aliran Sains)

SEK TINGGI KOTA KINABALU,KOTA KINABALU

PENGAJIAN AM (A)

MATHEMATICS T (A)

PHYSICS (A)

CHEMISTRY (A)

 

4.00

 

3.

 

SITI FATIMAH BINTI KASAMUDDIN

 

 

SMK MAJAKIR , PAPAR

PENGAJIAN AM (A)

BAHASA MELAYU (A)

SEJARAH (A)

EKONOMI (A)

 

4.00

 

4.

 

SITTI FATIMAH BINTI YOUSUF

 

SMK ELOPURA BESTARI, SANDAKAN

PENGAJIAN AM (A)

BAHASA MELAYU (A)

EKONOMI (A)

PENGAJIAN PERNIAGAAN (A)

 

 

4.00

 

5.

 

CHEN FUI YEE

 

SMK TAWAU,TAWAU

PENGAJIAN AM (A)

GEOGRAFI (A)

EKONOMI (A)

PENGAJIAN PERNIAGAAN (A)

 

4.00

 

6.

 

KOH CHERN YIN

 

SMK TAWAU,TAWAU

PENGAJIAN AM (A)

GEOGRAFI (A)

EKONOMI (A)

PENGAJIAN PERNIAGAAN (A)

 

4.00

 

7.

ELINA GOH

 

SMK TAWAU,TAWAU

PENGAJIAN AM (A)

KESUSASTERAAN MELAYU KOMUNIKATIF (A)

SEJARAH (A)

GEOGRAFI (A)

 

4.00

 

8.

 

OOI LEE LY

 

SM ST PATRICK TAWAU,TAWAU

PENGAJIAN AM (A)

EKONOMI (A)

PENGAJIAN PERNIAGAAN (A)

SAINS SUKAN (A)

 

4.00

 

 

9.

 

MASRAN BIN RUKANI

 

SMK BUGAYA,

SEMPORNA

PENGAJIAN AM (A)

SEJARAH (A)

EKONOMI (A)

PENGAJIAN PERNIAGAAN (A)

 

 

4.00

 

 

10.

 

HASNI BINTI MAHALIA

 

SMK TAGASAN,

SEMPORNA

PENGAJIAN AM (A)

BAHASA MELAYU (A)

SEJARAH (A)

EKONOMI (A)

 

4.00

 

 

11.

 

 

 

 

ANEL BIN MUSID

 

SMK TAGASAN,

SEMPORNA

PENGAJIAN AM (A)

SEJARAH (A)

EKONOMI (A)

PENGAJIAN PERNIAGAAN (A)

 

 

4.00

 

 

12.

 

CHONG YEE VUN

 

SMK AGASEH,

LAHAD DATU

PENGAJIAAN AM (A)

BAHASA MELAYU (A)

EKONOMI (A)

PENGAJIAN PERNIAGAAN (A)

 

 

   4.00

 

 

 

 

PENUTUP

 

Semua keputusan telahpun dihantar ke sekolah-sekolah dan para pelajar adalah dinasihatkan untuk menghubungi Pengetua Sekolah masing-masing untuk mendapatkan slip keputusan mereka. Slip keputusan bagi calon-calon persendirian telah pun dihantar melalui pos.

 

Calon-calon adalah diingatkan bahawa sekiranya ada pertanyaan atau permohonan untuk menyemak semula keputusan, permohonan hendaklah dibuat dalam tempoh DUA MINGGU selepas pengumuman rasmi keputusan. Bagi calon sekolah, semua pertanyaan atau permohonan semak semula, hendaklah dibuat melalui pengetua sekolah masing-masing. Untuk makluman lanjut tentang permohonan semak semula ini, sila layari laman Web Majlis Peperiksaan Malaysia www.mpm.edu.my.

 

Saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada mereka yang mendapat keputusan cemerlang. Saya amat berharap agar mereka dapat meneruskan budaya kecemerlangan, dalam apa jua bidang yang akan diceburi seterusnya.

Kepada yang kurang berjaya pula, anggaplah ini sebagai cabaran dan peluang untuk mencipta kejayaan lain pada masa akan datang.

 

             Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih saya rakamkan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam menjayakan peperiksaan ini, khususnya kepada semua Ketua Sektor, Pegawai Pendidikan Daerah, Pengetua, Guru-guru, Persatuan Ibu Bapa dan Guru, agensi-agensi kerajaandan swasta, Badan-badan Sukarela, serta tidak dilupakan kepada pihak media, yang sentiasa memberikan apa juga bantuan dalam setiap program pendidikan. Saya yakin kejayaan yang dikecapi adalah hasil usaha, perancangan yang rapi serta kerjasama yang begitu erat di antara semua pihak.

 

             Akhir kata, saya ingin merakamkan ucapan tahniah dan syabas kepada Ketua Sektor, para pegawai dan kakitangan Sektor Penilaian & Peperiksaan, Jabatan Pendidikan Negeri Sabahkerana berjaya melaksanakan pengendalian Peperiksaan STPM 2015 dengan cemerlang.

 

Ucapan sama juga saya tujukan kepada semua petugas peperiksaan yang telah bertungkus lumus bagi memastikan kelancaran peperiksaan yang dikendalikan sehingga keputusan STPM Tahun 2015 berjaya dikeluarkan pada hari ini. Sesungguhnya permuafakatan dan kerjasama semua pihak turut menyumbang kepada kejayaan ini.

 

Sekian dan terima kasih.

 

 

DATUK JAME ALIP

Pengarah Pendidikan

Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

02 Mac 2016

 

 

 

 

View My Stats