Sektor Pembelajaran

Portal Rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

 
 
Jumaat, 24 Januari 2020

 

                       

      CARTA ORGANISASI

   

FUNGSI UTAMA

 


1. Merancang, menyelaras dan memantau program- program utama akademik peringkat negeri/wilayah. 
2. Mengetuai inisiatif menyesuaikan kandungan kurikulum akademik. 
3. Menyelaras dan memantau keberkesanan penyampaian akademik negeri.
4. Menyelaras latihan bagi guru dan/atau SISC+ dengan Penyedia Latihan Profesional.
5. Menyelaras perlaksanaan langkah-langkah pemulihan dan penambahbaikan akademik. 
6. Merangka pelan tindakan pelantar pembelajaran pembangunan multimedia dan pengurusan pusat sumber pendidikan dalam pelaksanaan kurikulum sekolah dari aspek teknologi pendidikan. 
7. Mengurus dan menyelaras perkongsian amalan terbaik dalam kurikulum, pedagogi dan penilaian di peringkat negeri.
8. Penjanaan profil murid bagi tujuan pelaporan kemenjadian murid di sekolah bawah kawalan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
View My Stats