Sektor Pengurusan Akademik

Portal Rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

Isnin, 21 Januari 2019

MEJA BANTUAN

1.  PLAN STRATEGIK JPN SABAH

Pegawai Meja : NORDIN BIN ABDUL RASHID

No.Telefon :088-537010 - 7308

No.Faks :088-310711

Emel : Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. 

2.  VIRTUAL LEARNING ENVIROMENT (VLE) 1BESTARINET

Pegawai Meja : AZMIE ABDUL HAMID / FAUZIAH @ NATASHA ISMAIL 

No.Telefon : 088-537010 - 7312 / 7343

No.Faks : 088-310711

Emel :Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. / Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

3. MBMMBI

MBM : 

Pegawai Meja : HALINA BINTI LABAJA

Kursus profesionalisme kelolaan jabatan (on-site)

Kursus kolaborasi Dewan Bahasa dan Pustaka dikelolakan oleh BPG

No.Telefon :088-537010 - 7314

No.Faks :088-310711

Emel :  

 

MBI:

Pegawai Meja : MUARIFIN SUFIANTO BIN MOCHOERI 

Kursus kelolaan ELTC Malaysia (on-site)

No.Telefon :088-537010 - 7323

No.Faks :088-310711

Emel : Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

4. HIGHLY IMMERSIVE PROGRAM (HIP)

Program bahasa Inggeris Negeri Sabah

Pegawai Meja : MUARIFIN SUFIANTO BIN MOCHOERI

No.Telefon :088-537010 - 7323

No.Faks :088-310711

Emel :  Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

 5.  PRO-ELT (PROFESSIONAL UP-SKILLING FOR ENGLISH)

Peningkatan profensi guru Bahasa Inggeris

Pegawai Meja : MUARIFIN SUFIANTO BIN MOCHOERI 

No.Telefon :088-537010- 7323

No.Faks :088-310711

Emel : Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

 6. LINUS 2.0

Menyelaras aktiviti-aktiviti Program Linus 2.0

Pegawai Meja (LBI) : STANLY CHONG

No.Telefon :088-537010 - 7321

No.Faks :088-310711

Emel :Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.  

 

Pegawai Meja (Numerasi) : RAMUALD MUNTIOL

No.Telefon :088-537010 - 7324

No.Faks :088-310711

Emel : Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.  

 

Pegawai Meja (LBM) : DR. DEWI ISMA MADZLAN

No.Telefon :088-537010 - 7314

No.Faks :088-310711

Emel: Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. 

7. COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE OF LANGUAGE (CEFR)

Pegawai Meja : IKHBAL KHAN ISMAIL

No.Telefon :088-537010 - 7623

No.Faks :088-310711

Emel : Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.  

8. ETA (ENGLISH TEACHING ASSISTANT)

Membantu murid dalam peningkatan Bahasa Inggeris

Pegawai Meja : MUARIFIN SUFIANTO BIN MOHCHOERI

No.Telefon :088-537010 - 7323

No.Faks :088-310711

Emel : Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

9. MUET

Meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris tingkatan 6
Pegawai Meja : MUARIFIN SUFIANTO BIN MOHCHOERI

No.Telefon :088-537010 - 7265

No.Faks : 088-310711

Emel : Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

10. TRANS

Meningkatkan prestasi UPSR bagi sekolah-sekolah besar

Pegawai Meja : AMINAH BINTI LIMAN

No.Telefon :088-537010 - 7311

No.Faks :088-310711

Emel : Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. 

11.  LONJAKAN KECEMERLANGAN AKADEMIK

Program lonjakan kecemerlangan akademik merupakan aktiviti pengisian fokus utama dalam perancangan strategik 'SPEED' dan Sasaran Kerja Tahunan Jabatan Pendidikan Sabah untuk meningkatkan prestasi peperiksaan awam

Pegawai Meja : AJANAH BT. MOHAMED

No.Telefon :088-537010 - 7295

No.Faks :088-310711

Emel :  Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

12. PROGRAM INISIATIF MELONJAK PENCAPAIAN AKADEMIK (IMPAK)SEKOLAH RENDAH

Program jangka panjang bermula dari tahun 4 murid iaitu bermatlamat untuk melonjak pencapaian UPSR Negeri sabah dengan GPN2.05 menjelang tahun 2016

Pegawai Meja : RAMUALD MUNTIOL

No.Telefon :088-537010 - 7324

No.Faks :088-310711

Emel : Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

13. KAJIAN UTAMA TIMSS DAN PISA 2016 - 2018

Menyelaras aktiviti-aktiviti kajian utama

Pegawai Meja : DG. RUKAYAH BT. AG. MAHMUN /  NUZIE BIN HJ BALUS

No.Telefon :088-537010 - 7324 / 7273

No.Faks :088-310711

Emel :  Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. / Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

14.  KBAT (i-THINK) DALAM BILIK DARJAH

Menyelaras pelaksanaan KBAT dalam bilik darjah
Pegawai Meja : AZRUL BIN KUMAH

No.Telefon :088-537010 - 7324

No.Faks : 088-310711

Emel : Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

15. i-THINK

Menyelaras program i-Think dari KPM dan memasikan program disekolah diperluaskan

Pegawai Meja : AZRUL BIN KUMAH / SABDANI BATANG

No.Telefon :088-537010 - 7324 / 7273

No.Faks :088-310711

Emel : Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. / Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

16. KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH (KSSM) - (KSSM SEMAKAN)

Menyelaras tindakan JPN bagi pelaksanaan KSSM di sekolah-sekolah menengah 
Pegawai Meja : MD ROSLY B MD TUSOF
No.Telefon :088-537010 - 

No.Faks :088-310711

Emel : rAlamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

17. KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) - (KSSR SEMAKAN)

Menyelaras tindakan JPN bagi pelaksanaan KSSR di sekolah-sekolah rendah

Pegawai Meja : WIDYAWATI BINTI HJ ABD MUSA

No.Telefon :088-537010 - 7309

No.Faks :088-310711

Emel : Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

18. MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI)

Menyelaras tindakan JPN bagi pelaksanaan dan penguatkuasaan di sekolah-sekolah.
Pegawai Meja : NORDIN BIN HJ ABD RASHID

No.Telefon :088-537010 - 7308

No.Faks :088-310711

Emel : Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

19. JAWATANKUASA KURIKULUM NEGERI (JKKN)

Menyelaras Mesyuarat JKKN

Pegawai Meja :AMINAH BINTI LIMAN

No.Telefon :088-537010 - 7298

No.Faks :088-310711

Emel : Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. 

 

 20. STEM DASAR 60.40 

Pemantauan Pengumpulan Data

Pegawai Meja : SABDANI BIN BATANG

No.Telefon :088-537010 - 7273

No.Faks :088-310711

Emel : Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

21.  PROGRAM MELONJAK KECEMERLANGAN SEKOLAH MELALUI PEMBANGUNAN ORGANISASI (PrOD)

Pemantauan

Pegawai Meja : SABDANI BIN BATANG

No.Telefon :088-537010 - 7273

No.Faks :088-310711

Emel : Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. 

22. PLC- LESSON STUDY

Meningkatkan kualiti pengajaran guru yang diurusetiakan oleh BPG yang telah melaksanakan Bengkel Pelaksanaan Inisiatif Makmal NKRA Pendidikan Kualiti Guru - Profesionalisme Learning Communities Lesson Study 
Pegawai Meja : SABDANI BIN BATANG 

No.Telefon :088-537010 - 7273

No.Faks :088-310711

Emel : Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. / Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

23. MBMMBI (PEDAGOGI SAINS & MATEMATIK)

- Menyelaras aktiviti-aktiviti dari KPM

- Memastikan guru-guru matematik mendapat latihan yang disasarkan

- Menyelaras kutipan data

Pegawai Meja : AZRUL KUMAH 

No.Telefon :088-537010 - 7324

No.Faks :088-310711

Emel : Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. 

24. DISTRICT TRANSFORMATION PROGRAMME  

Pemantauan dan analisis data

Pegawai Meja : IKHBAL KHAN ISMAIL

No.Telefon :088-537010 - 7265

No.Faks :088-310711

Emel : Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

 

 

View My Stats