Sektor Pengurusan Sekolah

Portal Rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

 
 
Jumaat, 24 Januari 2020

 

 

1. Siapakah yang layak memohon ke Tahun 1?

Kanak-kanak warganegara yang lahir pada 2 Januari hingga 1 Januari tahun berikutnya. Contohnya, Persekolahan Tahun 1 pada 2018: Lahir pada 2 Januari 2011 hingga 1 Januari 2012.

 

2. Bagaimana membuat permohonan ke tahun satu?

Permohonan melalui 2 mod:

a.  Secara atas talian ( https://public.moe.gov.my )

b.  Secara manual - pendaftaran di sekolah 

 

3. Bilakah permohonan ke Tahun 1 dibuka?

a.  Permohonan dibuka mulai 1 Mac - 30 April (Pendaftaran Biasa):

b.  1 Mei - 20 Disember (Pendaftaran Lewat)

 

4. Apakah kriteria perpindahan murid yang perlu dirujuk ke Sektor Pengurusan Sekolah JPN?

a   Daftar lewat (murid tidak bersekolah pada tahun yang sepatutnya)

b.  Belajar Semula (permohonan belajar semula ke sekolah harian)

c.  Permohonan dari sekolah swasta, sekolah agama, kolej vokasional, sekolah berasrama penuh

d.  Permohonan murid bukan warganegara.

 

5. Bagaimanakah proses perpindahan murid sekolah kebangsaan dalam daerah yang sama?

Melengkapkan borang permohonan pertukaran pelajar (Jadual Ketiga) di sekolah asal dan mengemukakan permohonan ke PPD.

 

6. Bagaimanakah proses permohonan belajar di Kolej Vokasional?

Bagi calon lepasan PT3, permohonan ke Kolej Vokasional (dan Sekolah Menengah Teknik) adalah secara online di laman web www.moe.gov.my. Keputusan penawaran juga diumum secara online.

 

7. Bagaimanakah proses permohonan ke Sekolah Berasrama Penuh KPM?

Permohonan hanya secara online di laman web KPM http://www.moe.gov.my.  Pemohon perlu mencetak 1 salinan permohonan lengkap untuk rujukan dan simpanan. Semakan keputusan boleh dibuat dilaman web yang sama atau menghubungi talian 03-83217400 (BPSBPSK).

 

8. Bilakah tarikh permohonan ke Sekolah Berasrama Penuh (SBP) dibuka?

Tempoh permohonan ke Tingkatan 1 ialah pada 1 Oktober hingga 30 Oktober manakala bagi permohonan ke Tingkatan 4 (di SBP terpilih sahaja) ialah pada 1 November hingga 30 November (bergantung kepada pengumuman KPM).

 

9. Apakah syarat pemilihan Tingkatan 1 SBP?

a.  Murid mestilah warganegara Malaysia

b.  Murid Sekolah Kebangsaan

c.  Cemerlang Akademik

d.  Aktif dalam kokurikulum 

 

10. Apakah syarat pemilihan Tingkatan 4 SBP?

a.  Murid mestilah warganegara Malaysia

b.  Bersekolah di Sekolah Kerajaan atau Sekolah Bantuan Kerajaan

c.  Cemerlang Akademik

d.  Aktif dalam kokurikulum 

 

11. Apakah syarat kelayakan kemasukan kanak-kanak prasekolah KPM?

a.  Kanak-kanak Warganegara Malaysia sahaja.

b.  Kanak-kanak yang mencapai umur empat tahun pada 1 Januari tahun persekolahan semasa (Bagi kohort 3+ kanak-kanak yang lahir pada 2 hingga 15 Januari juga dibenarkan untuk memohon).

c.  Pemilihan murid adalah berdasarkan merit.

d.  Bagi murid prasekolah pendidikan khas.

i. Mestilah disertakan dengan borang pengesahan daripada pengamal perubatan, ahli optik, ahli audiologi atau ahli psikologi, mengikut mana-mana yang berkenaan sama ada dalam perkhidmatan kerajaan atau bukan kerajaan. [Rujuk Borang BPPOKU(Pindaan 1/2012)]

 

12. Bagaimanakah kaedah permohonanan masuk ke prasekolah KPM?

  a.  Secara atas talian

  i. Permohonan ini boleh dibuat melalui laman sesawang  https://eprasekolah.moe.gov.my/

ii. Tempoh permohonan secara dalam talian bermula 1 Mac hingga 30 April tahun semasa.

iii. Ibu bapa/penjaga yang telah mengemukakan permohonan secara dalam talian hendaklah mencetak borang permohonan tersebut. Borang ini perlu dihantar ke sekolah yang dimohon berserta dokumen-dokumen berkaitan selewat-lewatnya pada 31 Mei tahun semasa.

iv. Garis panduan dan manual pengguna boleh dimuat turun daripada laman sesawang (https://eprasekolah.moe.gov.my/) sebagai panduan.

 

b.  Secara Manual

i. Tempoh permohonan secara manual bermula 1 Mac hingga 31 Mei tahun semasa.

ii. Pihak sekolah/institusi mesti mencetak borang permohonan kemasukan dari laman sesawang Sistem Maklumat Prasekolah Kebangsaan (SMPK).

iii. Ibu bapa/penjaga boleh mengambil borang permohonan di sekolah/institusi yang ingin dimohon.

iv. Borang permohonan yang lengkap diisi berserta dokumen-dokumen berkaitan hendaklah dihantar ke sekolah yang dimohon.

    Nota : Pemohon hanya dibenarkan untuk memohon satu pilihan sekolah sahaja.

 

13. Bilakah tarikh pendaftaran murid prasekolah Kementerian Pendidikan Malaysia?

Tarikh pendaftaran akan ditetapkan oleh pihak sekolah/institusi. Tarikh tersebut dinyatakan dalam Surat Tawaran Kemasukan Ke Prasekolah yang akan dikeluarkan oleh pihak sekolah.

 

 

 

  1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

View My Stats