Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan
Portal Rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

Selasa, 17 Oktober 2017

ENCIK TERRY HENRY

Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

Profile

KETUA SEKTOR

Sektor Khidmat Pengurusan Dan Pembangunan

WISMA JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH

JALAN PUNAI TANAH LIKAS

88540 KOTA KINABALU 

SABAH

 

 

 

 

 

 

No. Tel. : 088-537010                       No. Fax. : 088-310727                      Emel : Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.


 

 

PIAGAM PELANGAN

 

KAMI WARGASEKTOR KHIDMAT PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN DENGAN PENUH TEKAD DAN  ILTIZAM BERIKRAR DAN BERJANJI AKAN MENUMPUKAN

 

SELURUH TENAGA DAN USAHA KAMI:

 • Mengurus hal-hal Perjawatan dan Perkhidmatan Personel seperti perlantikan dan pengesahan kemasukan ke jawatan berpencen dalam tempoh satu(1) bulan daripada tarikh penerimaan permohonan.
 • Menentukan proses pengisian kekosongan jawatan naik pangkat dilaksanakan dalam tempoh satu(1) bulan selepas berlakunya kekosongan sama ada pengisian secara hakiki ataupun arahan menjalankan tugas.
 • Memastikan permohonan pas kerja guru diproses dalam tempoh satu(1) hari.
 • Memastikan tatacara pengurusan kewangan di semua peringkat mematuhi pekeliling-pekeliling perbendaharaan.
 • Memastikan setiap sekolah diaudit sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh dua(2) tahun.
 • Memastikan segala permohonan bekalan diproses dalam masa satu(1) bulan daripada tarikh penerimaan permohonan.
 • Memastikan keperluan penyenggaraan bangunan diambil tindakan dalam masa dua(2) minggu daripada tarikh permohonan diterima.
 • Memastikan permohonan pertukaran / penempatan diproses dan keputusan mengenainya dimaklumkan kepada berkenaan selepas mesyuarat pertukaran. Memberi layanan mesra, perkhidmatan cekap dan jawapan segera kepada setiap pelanggan yang berurusan dengan Sektor ini.
 • Menentukan segala surat aduan dan rayuan kepada Sektor ini diberi jawapan dalam tempoh dua(2) minggu daripada surat aduan diterima. 

 

OBJEKTIF

 • Mempertingkatkan pengurusan kewangan sekolah.
 • Menyediakan kemudahan infrastruktur persekolahan yang lebih baik dan mengekalkan persekitaran kondusif pengajaran dan pembelajaran.
 • Mempertingkatkan urusan perkhidmatan dan pentadbiran supaya lebih cekap, berkesan, adil dan berhemah serta dapat memenuhi kehendak pelanggan.
 • Mempertingkatkan pengemaskinian dan penggunaan data di peringkat sekolah.
 • Memberikan peluang latihan kepada semua guru dan kakitangan sokongan.
 • Mempertingkatkan program pembangunan staf.

FUNGSI UNIT-UNIT

UNIT PENGURUSAN PENTADBIRAN

 1. Mengurus permohonan pas kerja.
 2. Mengurus permohonan dan penyelenggaraan kenderaan.
 3. Mengurus kelulusan permohonan menduduki KIPS.
 4. Mengurus perkhidmatan kaunter utama Jabatan.
 5. Mengurus permohonan pegawai, staf dan guru ke luar negara.
 6. Mengurus Penerimaan surat menyurat.
 7. Mengurus permohonan menggunakan bilik mesyuarat.
 8. Mengurus kebenaran latihan industri / pratikal.

 

UNIT PENGURUSAN PERKHIDMATAN 

 1. Mengurus pengemaskinian, penyemakan dan pengesahan catatan Buku Perkhidmatan Kerajaan (BPK).

 2. Mengurus dan mengawal pergerakan keluar BPK anggota yang bertukar masuk ke JPN sabah dan Mengurus penghantaran BPK anggota yang bertukar keluar daripada JPN Sabah.

 3. Mengurus penyediaan salinan BPK untuk anggota Jabatan / Sektor / Unit / agensi lain yang memohon bagi tujuan urusan rasmi.

 4. Mengurus penguncian masuk (Key in) Profil Perkhidmatan anggota di Ibu Pejabat JPN Sabah ke dalam Human Resources Management Infomation System (HRMIS).

 5. Mengurus urusan pengesahan dalam perkhidmatan, perlanjutan tempoh percubaan dan pemberian taraf berpencen.

 6. Mengurus permohonan penempatan kakitangan JPN Sabah ke jawatan kumpulan (Pool).

 7. Mengurus Fail Peribadi (Personel) JPN Sabah.

 8. Menguruskan pemantauan BPK dan urusan-urusan perkhidmatan di Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) dan sekolah-sekolah menengah. 

 

UNIT PENGURUSAN LATIHAN DAN KEMAJUAN STAF 

 1. Mengurus latihan kemahiran Pelan Operasi Latihan (POL) Pegawai dan Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP) di setiap SektorJabatan Pendidikan Negeri Sabah yang berada di skor I dan II dalam Borang Matriks Kompetensi (BMK).
 2. Mengurus perekodan kehadiran mengikuti latihan dengan ULKS bagi wargakerja di setiap SektorJabatan Pendidikan Negeri Sabah   kedalam Sistem Pengurusan Latihan - Kementerian Pendidikan Malaysia (SPL-KPM).
 3. Mengurus permohonan mendapatkan Kelulusan Cuti Belajar bagimengikuti program Pendidikan Jarak Jauh.

 4. Mengurus latihan pada setiap awal suku tahun semasa bagi semua wargakerja di setiap SektorJabatan Pendidikan Negeri Sabah.

   

UNIT PENGURUSAN PERJAWATAN

 1. Mengurus Penempatan Pemangkuan / Hakiki Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) Gred DG52 - DG29 Bagi Jawatan Pengetua/Guru Besar/Penolong Kanan/Ketua Bidang.
 2. Mengurus Pertukaran Setara Perkhidmatan Pendidikan (PPP) Gred DG52 - DG29 Bagi Jawatan Pengetua/Guru Besar/Penolong Kanan/Ketua Bidang.
 3. Mengurus Pertukaran Antara Negeri Perkhidmatan Pendidikan (PPP) Gred DG52 - DG29 Bagi Jawatan Pengetua/Guru Besar/Penolong Kanan/Ketua Bidang.
 4. Mengurus pelantikan Guru Kontrak MBMMBI.
 5. Mengurus pelantikan Guru Perpustakaan dan Media / Guru Pemulihan Khas / Guru Bimbingan Dan Kaunseling.
 6. Mengurus Penempatan Pemangkuan / Hakiki Bagi Jawatan Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP).
 7. Mengurus Pertukaran Dalam Negeri / Antara Negeri Bagi Jawatan Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP).
 8. Mengurus Anggaran Belanja Mengurus (ABM) perjawatan.
 9. Mengurus peletakan Jawatan Dan Pelepasan Jawatan Dengan Izin.

 

UNIT PENGURUSAN NAIK PANGKAT

 1. Mengurus Urusan Kenaikan Pangkat Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) bagi Lalu Hakiki, Time-Based dan  Cemerlang.
 2. Mengurus Urusan Kenaikan Pangkat Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP) bagi Lalu Hakiki Dan Time-Based.
 3. Mengurus Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM)

                         a) Laporan Penilaian Prestasi Tahunan Secara Atas Talian HRMIS.

                         b) Mesyuarat Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM).

                         c) Pergerakan Gaji Tahunan (PGT).

                         c) Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC)/ Pingat Perkhidmatan cemerlang(PPC).

                         d) Anugerah/Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat Kehormat Persekutuan dan Negeri.

                         e) Syor Kaunseling/Latihan

 

         

UNIT PENGURUSAN KEMUDAHAN DAN SARAAN

 1. Mengurus kelulusan permohonan cuti.
 2. Mengurus perakuan permohonan cuti ke Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).
 3. Mengurus urusan penyemakan gaji.
 4. Mengurus urusan pelarasan gaji ke KPM dan SPP.
 5. Mengurus pemohonan rawatan hemodialisis dan suntikan.
 6. Mengurus permohonan kelulusan rawatan dan perubatan ke KPM.
 7. Mengurus persaraan/pencen.
 8. Mengurus urusan permohonan pembayaran ganjaran pegawai kontrak.
 9. Mengurus pembayaran elaun-elaun dalam perkhidmatan.
 10. Mengurus perakuan elaun tanggung kerja PPPS.
 11. Mengurus kelulusan elaun tanggung kerja PPLD dan AKS.
 12. Mengurus kelulusan elaun tanggungjawab. 

 

         

UNIT PENGURUSAN TATATERTIB DAN KEUTUHAN

 1. Memproses urusan Tindakan Tatatertib.
 2. Memproses Kes yang dilaporkan terlibat dalam prosiding Mahkamah (Jenayah).
 3. Memproses borang perisytiharan harta pegawai.
 4. Memproses permohonan bergiat aktif dalam politik.
 5. Memproses permohonan pekerjaan luar.
 6. Memproses permohonan kelulusan pemberian hadiah.
 7. Mendapatkan dan menyelaraskan kajian-kajian, mengumpul data dan menyediakan laporan / maklum balas mengenai isu yang berkaitan dengan keutuhan dan integriti Jabatan Pelajaran Negeri Sabah.
 8. Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Integriti dan Tadbir Urus (JITU).

 

UNIT PENGURUSAN KEWANGAN

 1. Mengurus penyediaan Anggaran Belanjawan
 2. Mengurus (ABM) bajet kewangan bagi Jabatan Pelajaran Negeri Sabah.
 3. Mengurus Waran Peruntukan Jabatan Pelajaran Negeri Sabah.
 4. Mengurus penyediaan pelaporan prestasi belanja JPN Sabah.
 5. Mengurus setiaan mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun (JPKA) peringkat Ketua-Ketua Aktiviti, Ibu Pejabat dan Negeri.
 6. Mengurus penyediaan khidmat kewangan bagi kemudahan Waran Perjalanan Udara.
 7. Mengurus penyediaan khidmat kewangan bagi kemudahan pakej Kursus dan Tugas Rasmi.
 8. Mengurus penyediaan khidmat kewangan bagi kemudahan Pinjaman Kenderaan.
 9. Mengurus penyediaan khidmat kewangan bagi kemudahan Sewaan Ruang Pejabat.
 10. Mengurus penyediaan khidmat kewangan bagi kemudahan Tambang Percuma.
 11. Mengurus penyediaan khidmat kewangan bagi kemudahan pengeluaran Pesanan Kerajaan / Pesanan Tempatan.
 12. Mengurus Stor Utama, Jabatan Pelajaran Negeri Sabah.
 13. Mengurus Teguran Audit. 

 

UNIT PENGURUSAN AKAUN 

 1. Pengurusan Pemantauan Tatacara Pengurusan Kewangan dan Perakaunan bagi Pusat Tanggungjawab di bawah Jabatan Pelajaran Negeri Sabah.
 2. Mengurus Permohonan kad pintar kerajaan, capaian dan penepatan kuasa berbelanja pengguna.
 3. Mengurus Pembayaran Elolumen untuk semua sektor di Jabatan Pelajaran Negeri Sabah, Gaji POOL (Pegawai dibawah Latihan), guru cuti belajar Separuh Gaji / Bergaji Penuh.
 4. Mengurus pungutan diperbankkan dan diperakaunkan (e-Terimaan).
 5. Mengurus permohonan pinjaman komputer.
 6. Mengurus pewujudan dan pengemaskinian maklumat penerima bayaran perseorangan / individu, semakan pembayaran pelbagai serta pembayaran baucar bayaran pelbagai.
 7. Mengurus Panjar Wang Runcit.
 8. Mengurus Akaun Pukal.
 9. Menyediakan Laporan Perbelanjaan Bulanan bagi Ibu Pejabat JPN Sabah.
 10. Menediakan Laporan Kelewatan Bil.
 11. Menyediakan Laporan Akaun Belum Terima Suku Tahun (Tunggakan Hasil).
 12. Menyediakan Anggaran hasil Persekutuan.
 13. Menyediakan Laporan Penyata Penyesuaian Vot Mengurus.
 14. Menyediakan Laporan Penyesuaian Akaun Hasil / Amanah.
 15. Menyediakan Baucar Jurnal Bagi PTJ dalam Pejabat Perakaunan yang sama.
 16. Menyediakan Baucar Jurnal Antara PTJ dalam Pejabat Perakaunan yang sama.

 

 UNIT PEROLEHAN DAN PENTADBIRAN KONTRAK

 1. Mengurus perlantikan Jawatankuasa Perolehan peringkat jabatan (Negeri) dan perakuan lantikan Jawatankuasa Perolehan peringkat Daerah dan Sekolah.
 2. Pengurusan Perolehan melalui Proses Sebutharga (Keputusan oleh J/Kuasa Sebutharga).
 3. Pengurusan Perolehan Melalui Proses Tender (Keputusan oleh Lembaga Perolehan KPM).
 4. Pengurusan Pembelian Terus Harta Modal di bawah peruntukan OS35000 bagi Jabatan Pelajaran Negeri Sabah.
 5. Mengurus kontrak bekalan, perkhidmatan dan kerja yang dilantik oleh Jabatan Pelajaran Sabah / Kementerian Pelajaran Malaysia.
 6. Mengurus perolehan bekelan perabot dan peralatan daripada pembekal-pembekal kontrak pusat PMS /kontrak bermasa KPM, bagi bekalan di bawah peruntukan Pembangunan (P41).
 7. Mengurus perolehan bekalan perabot / peralatan daripada pembekal-pembekal kontrak pusat PMS / kontrak bermasa KPM, bagi bekalan di bawah peruntukan Belanja Mengurus (B41).
 8. Mengurus Perolehan Jabatan secara sewaan (bermula 1 Jun 2008)

 

UNIT PENGURUSAN PENILAIAN DAN KOMPETENSI  

 1. Mengurus perlaksanaan Penilaian Kompetensi.
 2. Mengurus perlaksanaan Peperiksaan AM Kerajaan.
 3. Mengurus pelantikan Ketua-Ketua Pengawas dan Pengawas Peperiksaan.

 

UNIT PENGURUSAN HRMIS

 1. Menyelaras dan memantau pelaksanaan aplikasi HRMIS.
 2. Mengurus, memberi taklimat, dan bengkel aplikasi HRMIS kepada pengguna dan membangunkan kepakaran HRMIS di agensi.
 3. Mengurus meja bantuan (helpdesk) HRMIS dan menjadi pusat rujukan HRMIS.
 4. Mewujudkan dan menyelenggara Aliran Kerja modul yang terdapat di dalam aplikasi HRMIS.
 5. Menjadi urusetia kepada jawatankuasa pelaksanaan HRMIS dan pasukan teras.
 6. Menyediakan laporan status pelaksanaan HRMIS dari semasa ke semasa.

 

UNIT PENGURUSAN PEMBANGUNAN

 

 1. Mengurus permohonan Pemberimilikan Tanah Kerajaan.
 2. Mengurus pengambilan Tanah Persendirian / Hak Milik.
 3. Mengurus Perancangan Projek.
 4. Mengurus Pemantauan Projek.
 5. Mengurus Penyelenggaraan dan Naiktaraf.
 6. Mengurus Laporan dan Data Projek (SPP II).

 

 UNIT PENGURUSAN ASET 

 1. Mengurus Pelantikan Pegawai Aset, Pegawai Pemeriksa dan Lembaga Pemeriksa Pelupusan Aset Alih Kerajaan.
 2. Mengurus Pendaftaran Aset Alih Kerajaan
 3. Mengurus Pemeriksaan Aset Alih Kerajaan.
 4. Mengurus Pelupusan Aset Alih Kerajaan.
 5. Mengurus kehilangan dan hapus kira Aset Alih Kerajaan
 6. Mengurus Pendaftaran Aset Alih Kerajaan Hasil Sumbangan / Hadiah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
View My Stats